Print Thứ Sáu, 23/10/2020 17:00 Gốc

Ngày 22/10/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3234/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tiên Lãng

Theo Quyết định, UBND thành phố phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tiên Lãng với 2 dự án: Khu Tái định cư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bao phía Nam kênh Huyện Đội thị trấn Tiên Lãng (đoạn từ đường 354 đến đường 212) và đấu giá đất ở với diện tích 0,6 ha tại Khu 4, thị trấn Tiên Lãng; Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà với diện tích 5,28 ha tại Lô CN2, Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng.

Tại Quyết định này, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Tiên Lãng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiên Lãng theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ trì cùng UBND huyện Tiên Lãng kiểm tra, rà soát những dự án trong kế hoạch sử dụng đất được bổ sung năm 2020 của huyện; loại bỏ ra khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Tiên Lãng có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án, công trình theo đúng danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được HĐND thành phố chấp thuận, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định của pháp luật hiện hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố không thay đổi.

Xem chi tiết Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác