Print Thứ Hai, 18/09/2023 17:55 Gốc

UBND thành phố đã có Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 Ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Theo quyết định này, Giá thuê nhà ở Khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Khu nhà ở sinh viên tập trung): 40.000 đồng/m²/tháng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Các chi phí cấu thành giá thuê nhà ở Khu nhà ở sinh viên tập trung phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng bao gồm các chi phí để thực hiện các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng như: Sửa chữa, điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc Khu nhà ở sinh viên tập trung; Cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành: Bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho Khu nhà ở sinh viên hoạt động bình thường; Các công việc khác có liên quan.

Giá thuê nhà ở Khu nhà ở sinh viên tập trung không bao gồm chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng người thuê sử dụng.

Giá thuê nhà ở tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này đuợc áp dụng làm cơ sở để các bên ký họp đồng thuê nhà ở tại Khu nhà ở sinh viên tập trung.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác