Print Thứ Ba, 19/03/2019 16:08

Quyền của người tiêu dùng và trách nhiệm của doanh nghiệp

(Haiphong.gov.vn) – Để khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác này; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nước ta quy định người tiêu dùng có 8 quyền như sau:

(1). Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp;

(2). Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng;

(3). Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

(4). Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

(5). Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

(6). Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết;

(7). Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

(8). Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Giám đốc Sở Công Thương Bùi Quang Hải kiểm tra Điểm vàng khuyến mại. 
Ảnh: haiphong.gov.vn – V.H.N

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội”. Để góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, đòi hỏi phải có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ.

Với ý nghĩa đó, thông qua chương trình Lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019, Sở Công Thương kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tham gia Chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng.

Tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 và Chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng năm 2019, nhiều doanh nghiệp đến từ các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xăng dầu, viễn thông, thực phẩm, ngân hàng… đã tham gia ký cam kết với Sở Công Thương, Hội đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cùng đồng hành hưởng ứng hành động vì Người tiêu dùng Việt Nam qua các hoạt động cụ thể sau:

(1). Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại trụ sở, hoặc các trung tâm phân phối, cửa hàng của doanh nghiệp trong tháng 3 theo nội dung hướng dẫn của Sở Công Thương để hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam.

(2). Cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng.

(3). Tổ chức tháng/tuần lễ bảo hành, sửa chữa miễn phí sản phẩm của doanh nghiệp; tổ chức chương trình cho phép đổi/trả lại hàng hóa miễn phí trong một thời gian nhất định…

(4). Tổ chức tháng/tuần lễ/chương trình khuyến mại, ưu đãi, giảm giá cho người tiêu dùng nhân dịp Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3.

(5). Công khai đầu mối liên hệ, tổng đài về chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại người tiêu dùng của doanh nghiệp; Giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại của người tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyền của người tiêu dùng và trách nhiệm của doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác