Print Thứ Tư, 30/09/2020 15:32 Gốc

Thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 15/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị khi xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử thực hiện việc áp dụng theo tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông theo nội dung quy định tại Thông tư (có văn bản kèm theo).

Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông tại Phụ lục của Thông tư này đối với Trang thông tin điện tử/ Cổng thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 26 2020 TT-BTTTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác