Print Thứ Bảy, 16/09/2023 15:35 Gốc

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 66/2017/NĐ-CP, ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, gồm 03 chương, 12 điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định đơn vị có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, gồm: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị cho cơ sở kinh doanh trực thuộc Bộ Công an; cơ sở kinh doanh không thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị cho các cơ sở kinh doanh trực thuộc Công an địa phương trong phạm vi địa bàn quản lý.

Dự thảo Thông tư cũng quy định cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất.

Việc kiểm tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, liên quan đến an ninh trật tự; có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh; phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Trước khi thực hiện kiểm tra, cơ quan Công an có thẩm quyền phải có văn bản thông báo trước 05 ngày làm việc cho cơ sở kinh doanh về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra; khi tiến hành kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra và có chữ ký của đại diện Đoàn kiểm tra, cán bộ lập biên bản và người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự hoặc người đại diện của cơ sở kinh doanh. Biên bản kiểm tra được lập ít nhất 02 bản và giao cho cơ sở kinh doanh 01 bản.

Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị thì tiến hành ghi nhận vào biên bản kiểm tra, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới các lĩnh vực khác, nếu không thuộc thẩm quyền xử lý thì Trưởng Đoàn kiểm tra phải kịp thời báo cáo với lãnh đạo có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác