Print Thứ Năm, 12/11/2020 20:00 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định quy định về canh tác hữu cơ trong vùng canh tác hữu cơ, bao gồm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trang thiết bị, vật tư nông nghiệp và áp dụng quy trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm cây trồng hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình hoặc nhóm hộ sản xuất sản phẩm cây trồng hữu cơ (gọi tắt là cơ sở); cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất sản phẩm cây trồng hữu cơ.

Nội dung của Quyết định quy định về các nguyên tắc canh tác hữu cơ, quản lý sinh vật gây hại, quản lý trang thiết bị và vật tư nông nghiệp. Các quy định về thu hoạch, sơ chế và chế biến sản phẩm; bao gói, ghi nhãn và logo sản phẩm; bảo quản và vận chuyển sản phẩm; truy xuất nguồn gốc và xử lý sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; thu gom, xử lý, sử dụng chất thải không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Tại Quyết định, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. Xây dựng đề án xác định vùng canh tác hữu cơ, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển trồng trọt hữu cơ trên địa bàn thành phố. Đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền các quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và quy chuẩn kỹ thuật liên quan trên địa bàn; tổ chức hội thảo, diễn đàn giới thiệu về công nghệ thiết bị, tiến bộ khoa học và công nghệ ứng dụng trong canh tác hữu cơ. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về quy trình kỹ thuật canh tác hữu cơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trong canh tác hữu cơ theo quy định.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ sản phẩm trồng trọt hữu cơ theo quy định.

UBND các huyện, quận chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định canh tác hữu cơ trên địa bàn.

Tổ chức, cá nhân canh tác hữu cơ tuân thủ các quy định về canh tác hữu cơ; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cây trồng hữu cơ theo định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2020.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định về canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác