Print Thứ Năm, 31/10/2019 20:39

UBND TP vừa ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28-10-2019 về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Quy chế nêu rõ những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, nội dung phối hợp và quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng trong công tác phối hợp cũng như việc tổ chức thực hiện.

Về trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan, UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan được phân công cụ thể như sau:

Sở NN&PTNT là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện quy chế; tổng hợp, tham mưu UBND TP các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất  trên địa bàn thành phố; phối hợp tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giám sát chất lượng, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành; xử lý vi phạm theo quy định pháp luật; truy xuất nguồn gốc tôm nguyên liệu, sản phẩm tôm có tạp chất…

Sở Y tế, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi đưa tạp chấp vào tôm nguyên liệu, sản phẩm tôm cung cấp vào các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; phối hợp trong quá trình truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hoạt động kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện, xử lý đưa tạp chấp vào tôm nguyên liệu; sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, kiểm soát, loại bỏ việc quảng cáo các loại hàng hóa vi phạm bản quyền, nhãn mác, không rõ nguồn gốc.

CATP chỉ đạo lực lượng Công an các cấp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng các chuyên đề, kế hoạch để chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện, điều tra, đấu tranh, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm; dừng, bắt giữ phương tiện vận chuyển tôm có tạp chất; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin về hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND TP, theo quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm; chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong thanh, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với Cơ quan công an, các Đội Quản lý thị trường, các cơ quan liên quan phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời và thông tin, tuyên truyền về các hành vi vi phạm.

Vận động nhân dân không tham gia, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm…

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng để kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi đưa tạp chất vào tôm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác