Print Thứ Ba, 03/11/2020 15:44 Gốc

Ngày 02/11/2020, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố ban hành Quyết định số 3331/QĐ-BCĐ quy định tạm thời về hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hải Phòng làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Quy định áp dụng với những người nước ngoài vào Hải Phòng làm việc ngắn ngày bao gồm: Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng nước (gọi tắt là chuyên gia); khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ; những người tiếp xúc với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ trong quá trình nhập cảnh và làm việc tại Hải Phòng.

Việc thực hiện căn cứ vào nguyên tắc chung: các Sở, ngành, doanh nghiệp cân nhắc nhu cầu mời chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ vào Hải Phòng làm việc ngắn ngày và phải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; không phải cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho chuyên gia, khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những người tiếp xúc, không để lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc và không lây nhiễm ra cộng đồng. Những người tiếp xúc với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải thực hiện tự theo dõi sức khỏe, khi có một trong các biểu hiện ho, sốt, đau rát họng hoặc khó thở thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương…

Quy định được xây dựng căn cứ các văn bản của Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về quy trình, biện pháp y tế đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định tạm thời về hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố làm việc ngắn ngày
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác