Print Thứ Năm, 07/11/2019 12:00

Chủ tịch UBND thành phố đã ký Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quy định này xác định phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của các Sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, tổ chức cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào, người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a đối với nguồn ngân sách Trung ương cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao hoa và quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi tiếp xúc nhân ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ 27/7/2019.

Việc cấp phát, sử dụng quyết toán và phân cấp quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung tại quy định này. Việc thực hiện chế độ phải kịp thời, đầy đủ, đúng nội dung, đúng đối tượng nhằm thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn thành phố.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019 và thay thế Quyết định số 438/2014/QĐ-UBND ngày 20/1/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tải về Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND tại đây.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác