Print Thứ Hai, 16/12/2019 09:51 Gốc

Tại kỳ họp thứ 8 khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên 2019, trong đó, quy định về tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên như sau:

– Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân được tổ chức thành các đơn vị dự bị động viên.

– Đơn vị dự bị động viên phải duy trì quân số quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị, có số lượng dự phòng từ 10% đến 15% và dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp.

Bên cạnh đó, quy định độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình:

– Độ tuổi sĩ quan dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được quy định như sau:

+ Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu;

+ Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi; nữ quân dân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu.

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và thay thế Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên 1996.

Tải về “Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019”.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định mới về tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác