Print Thứ Năm, 05/11/2020 15:33 Gốc

Ngày 04/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT về Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Theo đó, Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng áp dụng cho 04 dịch vụ bao gồm:

– Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang);

– Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình);

– Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất;

– Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2020 và thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác