Print Thứ Hai, 10/02/2020 12:15 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm: Mức hỗ trợ chi phí đào tạo, mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo.

Đối tượng áp dụng là người trong độ tuổi lao động tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố. Trong đó ưu tiên đào tạo cho người khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng, lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Quyết định cũng quy định rõ mức hỗ trợ chi phí đào tạo; mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại; lập kế hoạch và tổ chức đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2020 và thay thế Quyết định số 2744/2015/QĐ-UBND ngày 3/12/2015 của UBND thành phố quy định mức chi phí và chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người khuyết tật đến năm 2020 trên địa bàn thành phố, Quyết định số 1129/2017/QĐ-UBND ngày 12/5//2017 của UBND thành phố quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Quyết định này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo vãn bản thay thế hoặc sừa đổi, bổ sung.

Tải về toàn văn Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

LHT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác