Print Thứ Năm, 26/09/2019 08:26

Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

UBND thành phố vừa có Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Quy chế quy định về công tác quản lý và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Những nội dung không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất nổ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương có liên quan. Quy chế này không áp dụng đối với các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian được phép tiến hành nổ mìn bắt đầu từ 11 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút và từ 16 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút hàng ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 4 Quy chế này.

Trường hợp bãi mìn đã nạp xong nhưng có sự cố không thực hiện khởi nổ được trong khoảng thời gian này, người chỉ huy nổ mìn phải trực tiếp báo cáo Giám đốc điều hành mỏ để thông báo với chính quyền địa phương cùng phối hợp bảo vệ khai trường và cùng tổ mìn bảo vệ khu vực bãi mìn, cấm người không phận sự ra vào khu vực này. Chỉ được phép tiếp tục nổ mìn khi đơn vị đã báo cáo đồng thời cho Công an thành phố, Sở Công thương, Công an cấp xã và được chấp thuận, đồng thời phải lập biên bản trong đó ghi rõ nội dung và nguyên nhân gây ra sự cố, có chữ ký của Giám đốc điều hành mỏ và người chỉ huy nổ mìn.

Thời gian không được nổ mìn: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, Tết dương  lịch và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định. Trước và sau 1 ngày đối với các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Tết dương lịch và các ngày nghỉ lễ khác theo quy định. Trong một số trường hợp đặc biệt, Công an thành phố sẽ có thông báo bằng văn bản việc không được tiến hành nổ mìn trong một khoảng thời gian nhất định hoặc được phép nổ mìn trong thời gian không được tiến hành nổ mìn nêu trên.

Tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trước khi tiến hành nổ mìn lần đầu tại một vị trí mỏ đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trong khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản, các đơn vị chủ mỏ phải thông báo bằng văn bản chậm nhất trước ba (03) ngày làm việc cho UBND cấp xã, Công an cấp xã và các đơn vị khai thác, chế biến đá trong khu vực biết về địa điểm, thời gian nổ mìn, giới hạn vùng nguy hiểm, các bảng hiệu và các tín hiệu nổ mìn (văn bản phải được gửi trực tiếp và người nhận văn bản phải ký nhận văn bản).

UBND cấp xã sau khi nhận được thông báo của đơn vị nổ mìn, có trách nhiệm thông báo để nhân dân trong xã, phường, thị trấn biết, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố thông báo cho nhân dân biết để người dân không vào khu vực nguy hiểm trong thời gian nổ mìn. Các tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung an toàn theo quy chế này đến tất cả cán bộ, người lao động, khách hàng tại mỏ để nghiêm túc thực hiện.

Tại quy chế này, UBND thành phố giao trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương: Công thương, Công an thành phố, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây  dựng, Giao thông vận tải, Cục Hải quan Hải Phòng và Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2019 và thay thế Quyết định số 230/2013/QĐ-UBND ngày 28/1/2013 của UBND thành phố về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác