Print Thứ Tư, 02/09/2020 12:00 Gốc

Vừa qua, UBND thành phố ký Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

Quy chế quy định hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng và công trình, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên thuộc Danh mục kiểm kê di tích đã được UBND thành phố phê duyệt.

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; UBND quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố và các di tích nêu tại Điều 1 Quy chế này.

Theo đó, hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành, UBND các cấp trong lĩnh vực quản lý theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác