Print Thứ Tư, 11/09/2019 08:03

Ngày 6/9/2019, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Hải Phòng đã ra Quyết định số 104/QĐ-HNB về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Hải Phòng khóa VII (nhiệm kỳ 2019-2024).

Quy chế xác định và cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Hải Phòng trong nhiệm kỳ VII (2019-2024). Quy chế này cũng xác định mối quan hệ công tác giữa Hội Nhà báo Hải Phòng với các cơ quan quản lý báo chí; các cơ quan báo chí; các cơ quan hữu quan của thành phố Hải Phòng, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động Hội Nhà báo thành phố trong thời kỳ mới.

Vui lòng tải văn bản 104-QD-HNB.signed

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác