Print Thứ Ba, 09/04/2024 19:00 Gốc

Ngày 9/4, theo thông tin từ Cục Thuế thành phố, tháng 3/2024, ngành Thuế thành phố thu nộp vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) 9.276 tỷ đồng.

Lũy kế quý 1/2024, toàn ngành thực hiện thu nộp vào NSNN 19.257 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán Trung ương giao, 42,8% dự toán HĐND thành phố, bằng 236,8% so cùng kỳ; bằng 230,8% nhiệm vụ thu ngân sách quý 1/2024 được Tổng cục Thuế giao, số tuyệt đối vượt 10.913 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện dự toán thu đứng đầu cả nước. Nếu trừ tiền sử dụng đất, ngành Thuế thành phố thực hiện 9.367 tỷ đồng, đạt 36,6% dự toán Trung ương giao, 30,7% dự toán HĐND thành phố, bằng 132,3% so cùng kỳ, bằng 127,2% nhiệm vụ thu ngân sách quý 1/2024 được Tổng cục Thuế giao (7.344 tỷ đồng), số tuyệt đối vượt 2.023 tỷ đồng. Nếu trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, ngành Thuế thực hiện 8.130 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán Trung ương, 29,6% dự toán HĐND thành phố, bằng 116,6% so cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

So với dự toán Trung ương giao, có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm (25%); so với dự toán HĐND thành phố giao có 12/18 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm. So với cùng kỳ, 12/18 chỉ tiêu tăng, trong đó một số chỉ tiêu tăng cao như khu vực đầu tư nước ngoài tăng 59,2%; thuế bảo vệ môi trường tăng 107,7%; thu tiền cho thuê đất tăng 1.044%; thu tiền sử dụng đất tăng 841,6%; thu tiền bán nhà tăng 2.838%; thu từ hoạt động xổ số tăng 41,1%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 268,6%; thu hồi vốn và lợi nhuận tăng 121,4%; thu khác ngân sách tăng 22,8%, thu quỹ đất công ích tăng 144,5%…

Tin Đỗ Oanh; ảnh Phan Tuấn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quý 1, ngành Thuế thành phố thực hiện dự toán thu đứng đầu cả nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác