Print Thứ Năm, 27/10/2022 16:05 Gốc

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, ngày 27/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (trong đó có Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý).

Toàn cảnh phiên họp.

Các đại biểu Quốc hội đanh giá rất cao thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2022 với nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, theo các đại biểu, khó khăn, thách thức vẫn rất lớn và cần có các giải pháp căn cơ để duy trì mức tăng trưởng cao và bền vững.

Đại biểu Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội trường.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hải Phòng tán thành với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Đại biểu có một số ý kiến đối với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về cơ chế, chính sách và giải pháp để phát triển ngành công nghiệp hóa chất. Theo văn kiện Đại hội XIII của Đảng thì ngành công nghiệp hóa chất được xem là ngành kinh tế có tính chất nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế-xã hội hội của đất nước.

Với đóng góp GDP chiếm khoảng 5% trong toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng trưởng hàng năm trung bình ở mức trên 10% luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp, công nghiệp hóa chất có tiềm năng phát triển tốt do sản phẩm của ngành này là nguyên liệu đầu vào cho một số ngành kinh tế có tốc độ phát triển cao như: Dệt may, da giày, gỗ, sản phẩm từ gỗ, thiết bị linh kiện điện tử, ôtô, xây dựng, thủy, hải sản.

Điểm hạn chế lớn hiện nay là chúng ta chưa có công nghệ nguồn và cơ chế chính sách được phát triển công nghệ nguồn cho ngành hóa chất, chưa tận dụng tối ưu nguồn tài nguyên, nguyên liệu trong nước và chưa làm chủ được thị trường nội địa. Đồng thời, ngành công nghiệp hóa chất cũng đứng trước một số khó khăn, tồn tại như: quan điểm, nhận thức của một bộ phận dân cư và chính quyền địa phương về vị trí, vai trò, tiềm năng cũng như sự cần thiết phải phát triển công nghiệp hóa chất còn thiên về hướng an toàn, e ngại rủi ro, e ngại sự cố hóa chất, sự cố môi trường cũng như ảnh hưởng về chính trị, an sinh xã hội.

Hoạt động và kết quả nghiên cứu khoa học còn hạn chế, chủ yếu ở mức độ phòng thí nghiệm và các đề tài, thiếu công nghệ mới, hiện đại, có tính ứng dụng quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh quốc tế để đầu tư áp dụng vốn nhà nước và tư nhân còn nhỏ, hạn chế, trình độ quản lý chưa cao, vẫn còn tình trạng tham nhũng, lãng phí. Nhà nước có tiếp tục đầu tư các dự án lớn trong khi khối tư nhân không đủ vốn, không muốn đầu tư lớn để tránh rủi ro và khó liên kết để phát triển. Vì vậy, thiếu các dự án có quy mô lớn của công nghệ hiện đại, làm hạt nhân làm đầu tàu, thu hút các dự án vệ tinh.

Để thực hiện hiệu quả và thành công chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hóa chất nước ta trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới. Đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan sớm chỉ đạo tổng kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hóa chất năm 2007 xây dựng Luật Phát triển công nghiệp, trong đó có nội dung về công nghiệp hỗ trợ để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể làm cơ sở pháp lý để phát triển thành ngành công nghiệp hóa chất là ngành công nghiệp nền tảng.

Bên cạnh đó, đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị cần đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế nhằm tận dụng các nguồn lợi thế về nguồn vốn, công nghệ, trình độ quản lý của quốc tế và các doanh nghiệp, đặc biệt là các quốc gia có ngành công nghiệp hóa chất phát triển hiện đại và các tập đoàn lớn trong lĩnh vực hóa chất…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác