Print Thứ Năm, 01/04/2021 10:19 Gốc

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Định, bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, và ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-ngân sách, được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội.

Sáng 1-4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu 3 phó chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội đã bầu các ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-ngân sách của Quốc hội, làm các Phó chủ tịch Quốc hội.

Trong các nhân sự nêu trên, ông Nguyễn Khắc Định từng là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Đức Hải là người kế nhiệm ông Phùng Quốc Hiển làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-ngân sách khi ông Hiển được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Từ trái qua: Ông Trần Thanh Mẫn – ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Định – bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Đức Hải – chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – ngân sách, vừa được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm 3 Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển.

Nhìn vào danh sách nhân sự vừa được bầu, có thể thấy ông Trần Thanh Mẫn sẽ đảm trách vị trí bà Tòng Thị Phóng để lại, ông Nguyễn Khắc Định sẽ thay thế vị trí ông Uông Chu Lưu và ông Nguyễn Đức Hải sẽ là người kế nhiệm ông Phùng Quốc Hiển.

Với kết quả bầu thêm 3 phó chủ tịch, Quốc hội hiện nay có 4 Phó chủ tịch. Trong đó, ngoài 3 tân Phó chủ tịch vừa được bầu, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ sẽ tiếp tục tại vị cho đến hết nhiệm kỳ này.

TIẾN LONG – NGỌC HIỂN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quốc hội có 3 Phó chủ tịch Quốc hội mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác