Print Thứ Năm, 04/04/2019 17:26

Quý I-2019, UBND tỉnh Quảng Ninh với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tiễn để tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, chủ đề công tác năm 2019.

ss

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ quý II-2019

Nổi bật trong đó là một số nhiệm vụ liên quan tới các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách Nhà nước; đôn đốc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, tiến độ thi công các công trình trọng điểm; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách hành chính; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.    

          Cũng trong quý, công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn nên đạt được một số kết quả trong phát triển kinh tế – xã hội, trong đó: Thu ngân sách đạt 12.224 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, riêng khu vực dịch vụ đạt 12,4%; chỉ số phát triển toàn ngành công nghiệp tăng trên 10%, cao hơn so với cùng kỳ… góp phần  giành vị trí đứng đầu cả nước lần thứ 2 về chỉ số PCI và tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI.

Quý II-2019, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục bám sát Chương trình hành động số 10 của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Kế hoạch số 15 của UBND tỉnh về thực hiện chủ đề công tác năm; phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng kinh tế đề ra với con số 12,4%; chuẩn bị tốt cho mùa du lịch 2019; đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án 196; nỗ lực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; đẩy nhanh và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công trọng điểm; chuẩn bị các phương án phòng, chống mưa bão; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tổ chức phối hợp chặt chẽ có hiệu quả hơn, đặc biệt là vai trò trách nhiệm người đứng đầu cần được đề cao hơn để phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của cả năm 2019.

                                                                                                Khắc Đoàn

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác