Print Thứ Ba, 26/05/2020 17:16 Gốc

Sáng 26/5, Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng bộ quận Ngô Quyền được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đã đề ra.

Khen thưởng 12 tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 1.098 lượt tổ chức Đảng và 99 lượt đảng viên. Giám sát 558 lượt tổ chức Đảng và 903 lượt đảng viên. Trong đó giám sát chuyên đề 82 tổ chức Đảng và 121 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát 340 lượt tổ chức đảng và 969 lượt đảng viên. Trong đó giám sát chuyên đề 36 tổ chức đảng và 57 đảng viên (Ủy ban Kiểm tra Quận ủy giám sát chuyên đề 8 tổ chức đảng và 24 đảng viên; Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở giám sát 28 tổ chức đảng và 33 đảng viên).

Bên cạnh đó, các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đổi mới về nội dung và phương pháp, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào vấn đề khó, phức tạp; bám sát và nắm chắc diễn biến tình hình tổ chức Đảng, nhất là ở những lĩnh vực và đơn vị dễ phát sinh vi phạm; tăng cường giám sát chuyên đề đối với tập thể và cá nhân về chức trách nhiệm vụ, vai trò cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Khen thưởng 8 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ tới, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Trong đó cấp ủy các cấp tập trung quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ thị, quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, công khai, dân chủ, kiên quyết xử lý các tổ chức đảng và đảng viên cố tình vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo chức năng nhiệm vụ, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Quận, địa phương. Chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và việc xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

Đồng thời Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình, thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện dấu hiệu vi phạm; tham mưu thực hiện tốt công tác công tác giải quyết đơn thư, tiếp đảng viên và công dân. Tham mưu kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác, kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá Quận ủy Ngô Quyền đã triển khai nghiêm túc, bài bản và chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương và Thành ủy. Qua đó nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí nhấn mạnh kiểm tra, giám sát là để phòng ngừa, ngăn chặn; xử lý, rút kinh nghiệm ngay; thúc đẩy cho đảng viên, tổ chức Đảng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Đồng chí đề nghị Quận ủy phát huy những kết quả đã đạt được và lưu ý những vấn đề như quản lý quy hoạch đô thị, tài nguyên môi trường, chế độ chính sách, công tác cán bộ. Tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư, chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ quận sắp tới. Bên cạnh đó, cấp ủy cần tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh các hành vi vi phạm về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước…

Nhân dịp này, Quận ủy Ngô Quyền đã khen thưởng 12 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Ngô Quyền: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác