Print Thứ Ba, 30/07/2019 08:00

Chiều 29/7, Nhóm khảo sát số 1 của Tổ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân – Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị làm Trưởng đoàn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đào Khánh Hà, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền báo cáo tại buổi làm việc

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết XXII Đảng bộ quận, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và củng cố hệ thống chính trị và đạt được những kết quả toàn diện. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy có nhiều chuyển biến, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, tăng về số lượng, đảm bảo chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát theo hướng mở rộng. Công tác vận động nhân dân bảo đảm chủ động, linh hoạt, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận.

Hiện đảng bộ quận có 96 tổ chức cơ sở đảng, 11.804 đảng viên và 558 chi bộ trực thuộc. So với giai đoạn 2011 – 2015 là 120 tổ chức cơ sở đảng với 10.732 đảng viên và 570 chi bộ trực thuộc. Số tổ chức cơ sở đảng giảm 20%, số tổ chức đang giảm 2,1% theo chủ trương tinh gọn bộ máy. Trong đó số Đảng viên tăng 1.072 đồng chí, kết nạp mới được 869 đồng chí. Thành lập mới 14 tổ chức đảng đều thuộc loại hình kinh tế tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Quận đã thực hiên thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu tại 12 vị trí đối với 15 đồng chí. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm một số mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND phường ở những nơi có đủ điều kiện đang được rà soát, tổng hợp các phường có điều kiện, dự kiến thực hiện khi tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quận đã thực hiện nhập 2 phường Cầu Đất và phường Lương Khánh Thiện. Trong năm 2019, sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 113 tổ dân phố để thành lập 36 tổ dân phố mới, sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn quận còn 252 tổ dân phố, giảm 77 tổ dân phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao Quận ủy Ngô Quyền đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Nhóm khảo sát, bám sát đề cương, chuẩn bị chu đáo nội dung cuộc làm việc; đồng thời ghi nhận quận thời gian qua đã luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, mô hình mới của Trung ương, Thành ủy. Đồng chí ghi nhận, tiếp thu các ý kiến từ thực tiễn của Đảng bộ quận Ngô Quyền với trách nhiệm cao, tâm huyết, cụ thể, thiết thực; trên cơ sở đó cung cấp cho Đoàn khảo sát những thông tin, vấn đề thiết thực, cụ thể từ cơ sở. Đoàn sẽ tiếp tục khảo sát các địa phương khác để có cơ sở tổng kết, đánh giá, chắt lọc thông tin, tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhất là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đánh giá, qua cuộc khảo sát, báo cáo và nghe ý kiến của các đại biểu cho thấy từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận Ngô Quyền đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết  Đại hội XV Đảng bộ thành phố, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy trên các mặt tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, đổi mới việc tổ chức sắp xếp cán bộ, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Việc triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống đã được quận quan tâm như: kết nạp đảng viên mới; thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đều đã vượt chỉ tiêu đề ra; phân công các đồng chí cấp ủy về sinh hoạt với chi bộ cơ sở là cách làm thể hiện sự quan tâm của quận; chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị; thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn bộ máy, có sự đồng thuận thống nhất cao, đoàn kết nội bộ, đây là bài học quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, quận đã cụ thể hóa nghị quyết bằng những giải pháp để phù hơp với từng địa phương, đơn vị; bằng những cách làm sáng tạo, năng động, hiệu quả, kết quả đạt được của quận là những căn cứ để Thành ủy đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Đối với các kiến nghị của quận Ngô Quyền, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đoàn khảo sát tiếp thu, nghiên cứu để tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để có chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Ngô Quyền quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác