Print Thứ Năm, 17/03/2022 09:30 Gốc

Sáng 17/3, Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quận quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/QU, ngày 15/12/2021 về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Quận Ngô Quyền trong tình hình hiện nay và Nghị quyết số 04-NQ/QU, ngày 15/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ngô Quyền trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu quận và trực tuyến đến điểm cầu 12 phường trên địa bàn, với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu.

Đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Nhấn mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền khẳng định, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết này nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận trong quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu phường Máy Chai.

Theo đó, mục tiêu Nghị quyết 02 của quận đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên bảo đảm về số lượng, chất lượng và thành lập tổ chức đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIII. Trong đó, kết nạp từ 1000 đảng viên trở lên (tăng 11,1% trở lên so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XXIII); thành lập từ 18 tổ chức đảng trở lên theo Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (tăng 12% trở lên so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa XXIII).

Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Quận ủy xác định cần có những giải pháp, biện pháp cụ thể, sát đúng để nâng cao công tác quản lý, điều hành, tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận Ngô Quyền trong tình hình mới. Tập trung vào các khoản thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất đai, các hoạt động xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quan tâm phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu….

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Ngô Quyền: Quán triệt, triển khai sâu rộng, kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết trong toàn Đảng bộ quận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác