Print Thứ Ba, 01/08/2023 20:25 Gốc

Chiều 01/8, Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và triển khai hệ thống quy trình, biểu mẫu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023.

Hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; triển khai hệ thống hoá các quy trình của Trung ương, Thành ủy, hướng dẫn các biểu mẫu, hỏi đáp nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn quận…

Báo cáo viên truyền đạt, quán triệt các văn bản tại Hội nghị.

Theo đó, các đại biểu được quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, gồm: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 1/12/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp tỉnh và tương đương; Quyết định 1012-QĐ/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ…

Tại Hội nghị, quận ủy Ngô Quyền yêu cầu các cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, áp dụng thực hiện đúng các quy định, quy trình trong công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, gắn với việc cụ thể hoá thực hiện Kế hoạch 98-KH/QU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Quận uỷ thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030./.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Ngô Quyền: Quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác