Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:51

Ngày 29-6, tại điểm cầu quận Ngô Quyền, Quận ủy Ngô Quyền tổ chức cho cán bộ đảng viên tham gia quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng do Ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo tinh thần đổi mới, thiết thực. Cán bộ, đảng viên quận Ngô Quyền tham gia học tập nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

 Ngay sau hội nghị, Quận ủy Ngô Quyền yêu cầu cấp ủy các phường có kế hoạch tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt, học tập các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trong đó đối tượng dự học mở rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phường; cán bộ, giáo viên các bậc học trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15-8-2018.

Đây cũng là cách làm hiệu quả để mỗi đảng viên ở các cơ sở có thể áp dụng và thực hiện, bám sát với các vấn đề thực tiễn tại cơ sở, từ đó, tạo sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thu Ninh – Báo an ninh Hải Phòng ngày 01/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Ngô Quyền: Nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác