Print Thứ Hai, 19/09/2022 08:30 Gốc

Quận ủy Ngô Quyền vừa phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung khóa 12 cho 80 đồng chí cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Quận và một số đơn vị trên địa bàn quận.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng cùng các học viên khóa 12 làm lễ chào cờ.
Tiến sỹ Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu phát biểu tại Lễ khai giảng.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị khoá 12 là lớp đầu tiên tại Quận Ngô Quyền thực hiện theo Quy chế đào tạo mới của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với chương trình đào tạo mới, quy chế học tập mới.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trịnh Quang Trường Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền cho biết, thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của quận đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Quận ủy đã xây dựng các Nghị quyết, Kế hoạch về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác cán bộ; đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện, trong đó chú trọng việc nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.

Đồng chí Trịnh Quang Trường Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ khai giảng.

Nhấn mạnh, việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị là quyền lợi và nhiệm vụ đối với mỗi người cán bộ, đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy mong muốn các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, gắn lý luận với thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nội dung, chương trình của khóa học; là nguồn cán bộ có chất lượng bổ sung cho các tổ chức Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Ngô Quyền khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung Khóa 12
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác