Print Thứ Sáu, 31/03/2023 07:45 Gốc

Chiều 30/3, Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác Quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý 2/2023. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của Quận ủy Ngô Quyền, 3 tháng đầu năm, quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, chương trình công tác, đạt kết quả tích cực. Kinh tế quận tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 600 tỷ đồng, bằng 36,4% kế hoạch cả năm. Công tác quản lý đô thị, đất đai được tăng cường. Quận hoàn thành giải phóng mặt bằng dứt điểm 3 dự án quan trọng: Đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang, Cải tạo đường Ngô Quyền và Xây dựng hầm chỉ huy trong căn cứ chiến đấu quận. Công tác cải cách hành chính, thực hiện chuyển số có chuyển biến rõ rệt. Các mặt công tác xây dựng Đảng được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới nâng cao chất lượng; hoạt động của hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục có sự chuyển biển, đổi mới về nội dung…

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quý 2/2023, Quận ủy Ngô Quyền xác định tập trung lãnh đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; khánh thành Trung tâm Hành chính-Chính trị quận; khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận; hoàn thành xây dựng Đề án phát triển kinh tế gắn với tăng thu ngân sách nhà nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; triển khai các nội dung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, công tác kiểm tra, giám sát, vận động quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo của cả hệ thống chính trị quận Ngô Quyền nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra ngay từ những tháng đầu năm. Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị quận tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được xác định. Trong đó, quận quan tâm hơn nữa đến công tác chuyển đổi số; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; chống thất thu ngân sách; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn quận. Về công tác xây dựng Đảng, quận tiếp tục triển khai việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ công tác Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận…

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Ngô Quyền chủ động đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ ngay những tháng đầu năm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác