Print Thứ Hai, 24/10/2022 15:40 Gốc

Chiều 24/10, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ tổ dân phố trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo”; tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Thường trực Đảng ủy 15 phường và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy 15 phường.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/HĐND của HĐND thành phố về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Sau khi thành phố có quyết định sáp nhập, từ 351 tổ dân phố đến nay trên địa bàn quận Lê Chân còn 158 tổ dân phố. Xác định được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động chi bộ tổ dân phố, Quận ủy Lê Chân đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ tổ dân phố trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo”.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đề án với mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của chi bộ, nhất là sau khi thành phố có quyết định sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn là 158 tổ dân phố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên ở địa bàn dân cư qua các nhóm nhiệm vụ chính: Chất lượng sinh hoạt chi bộ; chất lượng phát triển đảng viên; chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể nhân dân; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ về xây dựng đảng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, quy chế văn hóa…

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị Đảng ủy các phường và các chi bộ tổ dân phố tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy chi bộ và bí thư chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên về chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, sinh hoạt và quan hệ xã hội, ý thức tổ chức kỷ luật… để mỗi đảng viên nêu cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm và tự quản lý mình, chủ động ngăn ngừa những tác động tiêu cực, giữ gìn tư cách người đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo nội dung phong phú, thiết thực; trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Xây dựng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo nhiệm kỳ và hằng năm. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong chi bộ; thông qua sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng đề nghị Đảng ủy 15 phường thống nhất thực hiện việc rà soát xây dựng quy hoạch đội ngũ chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ theo hướng chuẩn hóa; định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí chi ủy viên hoặc toàn thể đảng viên của đảng bộ (ở những nơi có điều kiện) để nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị của chi ủy viên và bí thư chi bộ nhất là kỹ năng, cách thức điều hành nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy các phường thường xuyên dự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nội dung, cách thức tiến hành, theo dõi, kiểm tra sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề…

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tập huấn tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó nhấn mạnh, sinh hoạt chi bộ có vai trò và tác dụng rất quan trọng, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề thường xuyên, là việc làm không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng. Chi bộ trong sạch, vững mạnh là chi bộ duy trì sinh hoạt đúng định kỳ, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt đa dạng…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân: Triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ tổ dân phố trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác