Print Thứ Tư, 14/08/2019 16:34

Quận ủy Lê Chân vừa tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết (NQ) 45 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” tới ngành giáo dục đào tạo quận.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân truyền đạt, giới thiệu tới 1700 cán bộ, giáo viên về bối cảnh, quá trình chuẩn bị, ban hành NQ 45 của Bộ Chính trị; những nội dung chủ yếu, điểm mới của nghị quyết; Chương trình hành động  của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân thực hiện nghị quyết…

Trong đó nhấn mạnh tới yêu cầu phát triển đột phá của thành phố với những nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cao trong những năm tới, đòi hỏi quận Lê Chân phải bứt phá vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi NQ 45.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, quận Lê Chân tập trung phát triển dịch vụ, thương mại; giáo dục; y tế; khoa học công nghệ; văn hóa, du lịch; mở rộng không gian đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, hạ tầng đồng bộ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Trong quá trình đó, ngành GD và ĐT quận có vai trò đặc biệt quan trọng về đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Bí thư Quận ủy Lê Chân mong muốn mỗi cán bộ, giáo viên là những hạt nhân tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tinh thần, nội dung và các chương trình hành động, mục tiêu phát triển của thành phố, quận Lê Chân tới các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Quận ủy Lê Chân chỉ đạo ngành GD và ĐT, cán bộ, giáo viên xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể thực hiện NQ 45 theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với thực hiện chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12); phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của quận và thành phố.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân: Triển khai chương trình hành động thực hiện NQ 45  tới hơn 1.700 cán bộ, giáo viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác