Print Thứ Hai, 29/07/2019 17:37

Quận ủy Lê Chân vừa tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) 45 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chương trình hành động số 52 của Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân về thực hiện NQ 45.

Tham dự hội nghị có hơn 700 cán bộ chủ chốt toàn quận; bí thư, phó bí thư chi bộ tổ dân phố. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân đã xây dựng chương trình hành động công phu, chi tiết với mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; các giải pháp, nhiệm vụ rõ ràng.

Trong đó, quận Lê Chân xác định phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quận Lê Chân với tốc độ cao, bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thương mại; đô thị hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Tuyến phố Tô Hiệu, một góc đô thị quận Lê Chân

Cùng với đó, Quận phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 20%/năm; tổng thu ngân sách tăng 30%; tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 26,5%/năm. Các tỷ lệ tương ứng với năm 2030 là 16,5%/năm; 25%; 21%.

11 nhóm nhiệm vụ chủ yếu được quận xác định rõ như thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị hiện đại; văn minh; phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân; quan tâm phát triển giáo dục đào tạo; y tế; gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng- an ninh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Quận Lê Chân cũng đề xuất với thành phố một số cơ chế chính sách và xây dựng danh mục, dự án trọng điểm để thực hiện NQ 45 trên địa bàn quận, tạo sự phát triển nhanh và đột phá.

TB

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân:  Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác