Print Thứ Ba, 11/07/2023 11:05 Gốc

Sáng 11/7, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023; quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới tại quận đã được tiến hành bài bản, thiết thực, hiệu quả. Các chi, đảng bộ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội từ quận đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác quán triệt Nghị quyết; thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc triển khai và kết quả phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh góp phần làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy trao Giấy chứng nhận cho 3 tập thể đạt giải.
Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy trao giải Nhất cho 01 cá nhân.

Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023 được phát động triển khai từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 30/5/2030, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao giải Nhì cho các cá nhân.

Sau hơn 01 tháng triển khai, Ban Tuyên giáo Quận ủy, cơ quan thường trực Cuộc thi đã nhận về 2.169 tác phẩm dự thi, trong đó: phóng sự truyền hình 01 tác phẩm, phát thanh 01 tác phẩm, video clip 14 tác phẩm, báo in 1.005 tác phẩm, báo điện tử 588 tác phẩm, tạp chí 560 tác phẩm. Các tác phẩm tham gia dự thi của các cá nhân, tập thể hoặc nhóm tác giả đến từ 29 chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy, 38 trường học trên địa bàn quận. Nhiều tác phẩm dự thi được đầu tư công phu về nội dung và hình thức trình bày.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao giải Ba cho các cá nhân.

Trên cơ sở đánh giá của Ban giám khảo Cuộc thi cấp quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã lựa chọn 51 tác phẩm với 06 loại hình (tạp chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, video clip) gửi tham gia dự thi cấp thành phố; lựa chọn biểu dương 03 tập thể tích cực tham gia và có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng cao, trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi.

Trao giải Khuyến khích cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Quận ủy Lê Chân đã Quyết định tặng Giấy chứng nhận cho 3 tập thể, 20 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023.

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Nhân dịp này, đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng Internet, mạng xã hội. Quy định có 6 nội dung cơ bản các cấp ủy, tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện, 7 nội dung cơ bản mỗi cán bộ, đảng viên cần chấp hành và 3 hành vi vi phạm cán bộ, đảng viên cần tránh.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, để thực hiện tốt Quy định này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Quy định; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn. Đối với cá nhân của mỗi đảng viên, cần phải tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện nêu gương; việc chấp hành quy định “những điều đảng viên không được làm”.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân: Tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác