Print Thứ Sáu, 22/05/2020 11:06 Gốc

Sáng 22/5, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ quận. Tới dự có đồng chí Đặng Đông Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo đó, nhiệm kỳ 2015÷2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong đảng bộ quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đảng; đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát được nâng lên. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong các tổ chức đảng và của UBKT các cấp đã góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Trong nhiệm 2015÷2020, Quận ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ quận đã tiến hành kiểm tra 222 lượt tổ chức đảng và 486 lượt đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, các cấp ủy về phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tự phê bình, tự soi, tự sửa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV (Khóa XI, XII). Các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giám sát thông qua chương trình công tác hàng tháng, quý, năm; phân công các đồng chí cấp ủy viên, giao nhiệm vụ cho cấp ủy, các tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách.

Cùng với việc giám sát thường xuyên, các cấp ủy và tổ chức đảng thực hiện giám sát chuyên đề, nhiệm kỳ qua, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành giám sát 434 lượt tổ chức đảng và 1.086 lượt đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Lê Chân đã thi hành kỷ luật 49 Đảng viên; cách chức 1 Đảng viên; khai trừ 5 Đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng với hình thức khiển trách.

Nhiệm kỳ tới (2020÷2025), UBKT Quận ủy tập trung vào công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đảng đưa nội dung kiểm điểm việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm trở thành một trong những nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong đảng, đặc biệt là kiểm tra giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với cấp ủy cơ sở đảng chỉ đạo thực hiện chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Chân Phạm Văn Tân trao Giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định: Nhiệm kỳ 2015÷2020, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ quận Lê Chân đã phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận lần thứ XXIII đề ra, xây dựng quận Lê Chân ngày càng phát triển toàn diện, bền vững. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra, đồng chí Phạm Văn Tân yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên  truyền, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trên tinh thần chủ động, chiến đấu, thường xuyên và hiệu quà.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Lê Chân Nguyễn Văn Phiệt trao Giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 44 Đảng viên (trong đó có 2 Đảng viên thuộc Đảng bộ quận Lê Chân). Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015÷2020.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác