Print Thứ Năm, 12/10/2023 17:55 Gốc

Chiều 12/10, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, Quận ủy Lê Chân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao và đạt được kết quả toàn diện. Nhận thức của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới được nâng lên. Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, làm cho Nhân dân thực sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền quận.

Chính quyền quận, phường, các cơ quan quản lý Nhà nước đã thực hiện khá đầy đủ các nội dung, phương thức dân vận; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân, phát huy dân chủ trong Nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân… MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng quận đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; chủ động xây dựng chương trình phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang. Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua ngày càng bám sát và tham gia có chiều sâu vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Giao lưu với các đại biểu trong triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo”.

Giai đoạn 2013-2018, toàn quận có 62 mô hình “Dân vận khéo”, đến nay, tại các địa phương, đơn vị có 143 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội (tăng 81 mô hình); trong đó, có 54 mô hình về chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, 04 mô hình về phát triển kinh tế, 70 mô hình về văn hóa-xã hội, 08 mô hình về quốc phòng-an ninh, 07 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị.

Một số mô hình tiêu biểu như: Mô hình “Chung tay vì người nghèo” Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội quận; mô hình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” của Hội LHPN quận ; mô hình “Ký kết Thỏa ước lao đồng tập thể nhiều doanh nghiệp” của Liên đoàn Lao động quận; mô hình “Đi có quà, về có nhà” của Ban Chỉ huy Quận sự quận; mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” và mô hình “ATM oxy” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận; mô hình “Đoàn kết lương giáo” của Ủy ban MTTQ phường Đông Hải; mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” của 15 phường; mô hình “Vận động, hướng dẫn người dân thực hiện hình thức trực tuyến khi làm thủ tục chuyển trường” của Phòng Giáo đục và Đào tạo quận… Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thực sự đi vào đời sống xã hội, ngày càng mang lại hiệu quả thiiết thực, trở thành phong trào thi đua chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá, việc triển khai thực hiện, các mục tiêu, quan điểm, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW của Quận ủy Lê Chân đã đi vào cuộc sống, công tác dân vận của Đảng bộ quận đã được tăng cường và đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; hướng đến mục tiêu phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng góp phần xây dựng, phát triển quận Lê Chân.

Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên của quận phải luôn thấm nhuần quan điểm: Mọi việc làm đều phải hướng đến chăm lo đời sống cho Nhân dân; nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt người đứng đầu, lan tỏa, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị quận. Tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả, thực chất các mô hình “Dân vận khéo”; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; có giải pháp huy động nguồn lực từ Nhân dân, lắng nghe, giải quyết những đề xuất kiến nghị chính đáng của người dân; vận động Nhân dân hưởng ứng, đồng thuận, ủng hộ và tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, góp phần xây dựng phát triển kinh tế-xã hội địa phương, xây dựng đô thị quận văn minh, hiện đại.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho 2 cá nhân.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên” từ quận đến cơ sở; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, mở rộng dân chủ trực tiếp, tiếp tục xác định đối thoại với Nhân dân là khâu đột phá của công tác dân vận.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị Quận ủy Lê Chân chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp theo hướng kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, vì dân; đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn quận cần đa dạng hóa các hình thức thu hút, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; theo dõi, giám sát chặt chẽ kết quả cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân trong và sau giám sát, phản biện xã hội và đối thoại; phối hợp, tham mưu thực hiện tốt công tác đối thoại…

Tại Hội nghị, 02 cá nhân thuộc quận Lê Chân được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng.

Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy trao Giấy khen cho các tập thể.
Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Giấy khen cho các cá nhân.

Chủ tịch UBND quận đã Quyết định tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả, thực chất các mô hình “Dân vận khéo”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác