Print Thứ Năm, 29/12/2022 17:05 Gốc

Chiều 29/12, Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa giáo năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy và các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để tham mưu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu tổ chức công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết trong lĩnh vực khoa giáo. Đã tổ chức 10 hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chuyên đề của Đảng cho 2.634 lượt cán bộ chủ chốt quận; chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức với 84 hội nghị cho hơn 34.000 lượt người.

Các ngành trong khối khoa giáo đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực: ngành Giáo dục và Đào tạo quận nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì thành tích 9 năm liên tiếp dẫn đầu thành phố về công tác giáo dục mũi nhọn, cơ sở vật chất được tập trung đầu tư, phát triển; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; kiểm soát chặt chẽ các loại dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết; tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dân số-gia đình và trẻ em, thể dục thể thao, an sinh xã hội, khoa học công nghệ được quan tâm… góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế-chính trị, an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh của quận.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, trong đó, tiếp tục tham mưu cho Quận ủy tuyên truyền, triển khai việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo; đặc biệt tập trung tuyên truyền thực hiện việc thực hiện việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về lĩnh vực công tác khoa giáo; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai các hoạt động trong công tác khoa giáo theo hướng chủ động, thiết thực và hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố, quận, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực khoa giáo.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực khoa giáo. Các cấp ủy cơ sở, đơn vị thuộc khối khoa giáo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo. Chỉ đạo cơ sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực khoa giáo. Tham mưu tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo quận và cơ sở; chú trọng đầu tư, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ công tác khoa giáo nói riêng, công tác tuyên giáo nói chung trong tình hình mới…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực khoa giáo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác