Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:13

Sáng 9-8, Quận ủy Lê Chân tổ chức hội nghị cán bộ triển khai kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa 12). Thành phần hội nghị được mở rộng tới bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố trong toàn quận.

Quận ủy Lê Chân quán triệt kỹ  nội dung các Nghị quyết 26,27,28 của hội nghị Trung ương 7, đặc biệt là kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Trên cơ sở đó, Quận ủy Lê Chân xây đựng kế hoạch cụ thể đối với từng lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo và xây dựng quận Lê Chân xanh, văn minh, hiện đại. Đáng chú ý, quận Lê Chân sẽ cơ bản bố trí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND phường không là người địa phương, thực hiện nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch UBND tại 2- 3 phường đủ điều kiện. Quận ủy Lê Chân cũng phổ biến các nội dung cơ bản thực hiện NQ 27 về cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức và lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp; NQ 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội…

H. Thanh – Báo Hải Phòng 09/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân:  Sẽ cơ bản bố trí bí thư, chủ tịch phường không phải là người địa phương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác