Print Thứ Năm, 05/10/2023 12:05 Gốc

Sáng 5/10, Quận ủy Lê Chân tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; tổng kết, trao giải Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ V năm 2023.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng hoa chúc mừng các tập thể. có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Gần 02 năm qua, Quận ủy Lê Chân đã tổ chức 06 hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp với sự tham gia của 3.152 lượt cán bộ, đảng viên; chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức 128 hội nghị với sự tham gia của 42.454 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy đã xây dựng hướng dẫn, kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Việc học tập gắn liền với xây dựng kế hoạch hành động đối với tập thể, đăng ký thực hiện làm theo Bác đối với cá nhân cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội đã gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, quý, tháng.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các cá nhân có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Qua thực tiễn học tập, làm theo Bác và nêu gương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước từ cấp quận đến cơ sở, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã được phát hiện, biểu dương, nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu”, Tổ dân phố “5 không, 3 sạch”, “5 không, 3 có”, “Tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh”, “Đoàn kết lương giáo”, “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Ngõ phố tự quản”, “Chi hội phụ nữ không có chồng con mắc tệ nạn xã hội”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Thùng rác xanh”, “xóa quảng cáo bẩn”, “chung tay giảm nghèo bền vững”, “Liên kết đảm bảo an ninh trật trự giữa chính quyền địa phương và Bện viện hữu nghị Việt Tiệp”, “Ngõ phố an ninh, cổng trường an toàn, tuyến đường kiểu mẫu”, “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cửa hàng thân thiện với môi trường”, “Tủ sách Bác Hồ”, “Tủ sách số cho em”… đặc biệt là hoạt động “Ngày thứ 7 cùng dân”.

Lãnh đạo thành phố tham quan các tác phẩm đạt giải.

Thời gian tới, Quận ủy Lê Chân tiếp tục kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, thanh, thiếu niên gắn với việc đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tạo ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức gắn với hoàn thành nhiệm vụ trong cán bộ, đảng viên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong thực hiện Kết luận 01 và chuyên đề hàng năm…

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao biểu trưng cho tập thể đạt giải A trong Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”.
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố trao biểu trưng cho các tập thể đạt giải B trong Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”.
Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao biểu trưng cho các tập thể đạt giải C trong Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”.

Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ V năm 2023 với 02 phần là Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” và Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”. Cuộc trắc nghiệm trên internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với hệ thống câu hỏi ngắn gọn, súc tích; kết thúc Cuộc thi, quận là đơn vị có số lượng người dự thi, lượt thi và chất lượng bài thi top đầu thành phố, toàn quận đã có 30.629 tài khoản đăng ký dự thi, 69.865 lượt thi với nhiều bài thi có chất lượng cao. Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi” là hình thức thi mới so với các Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” trong 4 năm vừa qua, đã thu được 52 tác phẩm dự thi, thu được nhiều tác phẩm truyền tải những hình ảnh chân thực, bình dị, ý nghĩa về đất và người quận Lê Chân; thể hiện tính sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền của quận.

Khen thưởng các tập thể đạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”.
Khen thưởng các tập thể đạt giải Khuyến khích trong Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”.

Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” tiếp tục là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận; đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn, hiệu quả, thiết thực trong cán bộ, đảng viên, Nhân đân quận; góp phần đổi mới công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao trong tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”.
Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao trong tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”.
Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao trong tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”.
Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao trong tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận đã Quyết định tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Ban Thường vụ Quận ủy Quyết định công nhận kết quả chấm và xếp giải cho 26 tập thể tham gia Cuộc thi ảnh “Lê Chân trong trái tim tôi”, công nhận kết quả xếp giải cho 12 cá nhân đạt thành tích cao trong tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”./.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác