Print Thứ Bảy, 03/12/2022 16:35 Gốc

Sáng 3/12, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương các điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo Bác; tổng kết Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ IV năm 2022.

Tới dự có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Qua 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, trên địa bàn quận Lê Chân bước đầu đã góp phần tạo tiền đề, nền tảng thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phong trào học tập và làm theo Bác gắn với việc nêu gương được đẩy mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quận, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân; tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao hoa và đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Giấy khen cho các tập thể.

Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện bài bản, hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. Sự sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đã xuất hiện các gương điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đảm bảo đúng quy định, kế hoạch đề ra, đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ IV năm 2022 đã thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và Nhân dân.

Thông qua cuộc thi giúp các cấp ủy, chính quyền phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt, khơi dậy tính hướng thiện của mỗi cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh…

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong triển khai Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ IV năm 2022.
Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong triển khai Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ IV năm 2022.

Nhân dịp này, UBND quận Lê Chân tặng Giấy khen cho 27 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Hội thi “Lê Chân trong trái tim tôi” lần thứ IV năm 2022.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân: Biểu dương các điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác