Print Thứ Bảy, 12/10/2019 08:03

Chiều 11/10, Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Tới dự có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Tính đến tháng 9/2019, Đảng bộ quận Lê Chân có 12.158 đảng viên, sinh hoạt tại 87 đảng bộ, chi bộ cơ sở (30 đảng bộ và 57 chi bộ); có 521 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tổng số các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hiện đang còn hoạt động trên địa bàn quận là 2.238 đơn vị, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Số doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã có tổ chức đảng là 41 đơn vị với 524 đảng viên; số doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn là 106 đơn vị, với 3.923 đoàn viên công đoàn, có tổ chức đoàn thanh niên 12 đơn vị, với tổng số 264 đoàn viên.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ quận Lê Chân đã thành lập mới 21 chi bộ đảng, 106 tổ chức công đoàn, 12 tổ chức đoàn thanh niên. Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ chức đảng, đoàn thể được quan tâm, nhất là đối với các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận nhìn chung thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Trung ương. Tổ chức cơ sở đảng cơ bản phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo; những quần chúng được kết nạp vào đảng đều là nguồn cán bộ trong quy hoạch của các đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Quận ủy cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc đó là: một số đơn vị, doanh nghiệp khi chuyển đổi cơ chế cổ phần hóa doanh nghiệp, vai trò lãnh đạo của chi bộ bị giảm sút, chưa thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của chi bộ đối với doanh nghiệp; doanh nghiệp trên địa bàn quận chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ; đa số chủ doanh nghiệp có tư tưởng chỉ tập trung vào sản xuất, kinh doanh… Quận cũng đề nghị Thành ủy quan tâm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá cao những cố gắng, kết quả Quận ủy Lê Chân đạt được về củng cố, phát triển đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị Quận ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chủ doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn; kết nạp đảng viên mới đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu với Đảng xem xét kết nạp. Cùng với đó, tiếp tục khảo sát, đánh giá, phân loại doanh nghiệp trên địa bàn quận có đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, tạo điều kiện tối đa để thành lập tổ chức đảng ở những nơi đủ điều kiện theo quy định.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28

Nhân dịp này, Quận ủy Lê Chân biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Lê Chân: Biểu dương 15 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác