Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:41

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Quận ủy Kiến An triển khai tinh gọn đầu mối từ quận đến cơ sở để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.


Tổ dân phố số 19, 20 phường Lãm Hà (quận Kiến An) tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân vào đề án sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố.

Thu gọn tổ chức, bố trí cán bộ đúng tiêu chuẩn

Ngày 20-3, Quận ủy Kiến An ban hành Kế hoạch số 48 và số 49 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12). Quận ủy chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai những việc trọng tâm trong năm 2018 về công tác tổ chức cán bộ và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp. Theo đó, thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức theo cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch.  Trước đó, từ năm 2015 đến nay, quận Kiến An không tuyển thêm công chức, không sử dụng biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định để tập trung sắp xếp lại nội bộ hợp lý giữa các cơ quan, hoạt động hiệu quả.

Theo Bí thư Quận ủy Kiến An Trần Văn Khuê, quá trình rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị quận gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian cũng như giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2021, quận giảm tổi thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận và 10% số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước; chuyển 10% đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Thực hiện các kế hoạch này, Quận ủy vừa bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận từ ngày 1-5 để tinh giản đầu mối, cán bộ. Tiếp theo, tiếp tục triển khai một số việc như: Thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở 1-2 phường; bố trí Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ ViệtNamquận. Hợp nhất văn phòng Quận ủy với văn phòng HĐND, UBND quận.

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu hợp lý. Theo đó, Trung tâm Văn hóa thông tin, Trung tâm Thể dục thể thao và Nhà thiếu nhi quận sẽ sáp nhập thành Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao trong năm nay với 1 đồng chí cấp trưởng, 2 đồng chí cấp phó. Lộ trình đến 2019, tiếp nhận Trung tâm dịch vụ nông nghiệp về UBND quận; sắp xếp các trạm y tế phường theo hướng không thành lập trạm y tế ở nơi có Trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa đóng trên địa bàn; chuyển mô hình Ban quản lý chợ Bến Phà, chợ Gò Công, chợ Đầm Triều sang mô hình Hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, chuyển đổi Ban quản lý công viên rừng Thiên Văn thành doanh nghiệp hoặc công ty cổ phần.

Khẩn trương sắp xếp các tổ dân phố

Quận ủy cũng giao UBND quận xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố nhỏ thành tổ dân phố quy mô lớn hơn theo Kế hoạch số 55 của UBND thành phố.

Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Kiến An Nguyễn Hồng Vinh, hiện quận hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập các tổ dân phố và đang tổng hợp để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đề án, quận Kiến An từ 149 tổ dân phố sáp nhập còn 62 tổ dân phố, giảm 87 tổ so với trước đây. Thực tế, có 18 tổ dân phố sau khi sáp nhập chưa đủ 500 hộ theo đúng đề án, do đặc thù diện tích rộng, dân số chưa đông. Quận mời Sở Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập đối với những tổ dân phố không đủ 500 hộ dân. Về công tác Đảng, xu hướng sẽ tăng cấp ủy Đảng, hoạt động theo tổ Đảng. Về phía chính quyền, sẽ sắp xếp lại các chi hội trưởng đoàn thể, bố trí tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Hiện, trên địa bàn quận có 50 tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên. Đây cũng là lực lượng cán bộ có đóng góp tích cực cho công tác thu ngân sách tại địa phương. Do đó, Quận ủy chỉ đạo các đơn vị nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của các đồng chí này, trên tinh thần động viên cán bộ. Qua sáp nhập sẽ lựa chọn những cán bộ thực sự có năng lực để giao nhiệm vụ.

Các bước triển khai được tiến hành khẩn trương, song cũng thận trọng, có lộ trình cụ thể để lựa chọn những cán bộ thực sự có năng lực, bảo đảm ổn định, đổi mới, có cơ chế phù hợp với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp.

Vân Nga – Báo Hải Phòng 16/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Kiến An: Tinh gọn tổ chức để hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác