Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:37

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ quận Kiến An có những cách làm thiết thực, kế thừa kinh nghiệm và kết quả từ thực hiện Chỉ thị 03. Qua đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện cầu Đồng Khê- cầu Niệm 2 thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng đoạn qua địa bàn quận Kiến An bị chậm trễ so với kế hoạch chung của thành phố, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trước thực tế trên, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An nghiêm túc kiểm điểm, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, nắm tình hình tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. UBND quận thực hiện bảo đảm quy trình, thủ tục về bồi thường, tích cực đối thoại, giải thích, vận động, áp dụng đúng chính sách, từng bước tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời phối hợp chủ đầu tư, báo cáo UBND thành phố cho chủ trương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là kinh phí, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thành lập tổ công tác xử lý, giải quyết ngay, giao ban định kỳ hằng tuần, đột xuất. Đặc biệt, quận điều chuyển cán bộ phụ trách không đáp ứng yếu cầu công việc. Nhờ vậy đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án có chuyển biến rõ rệt, chỉ còn 3/443 hộ dân chưa di dời. Quận phấn đấu trong tháng 7-2018 sẽ bàn giao mặt bằng cho dự án.


Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn quận Kiến An tăng cường đối thoại, lắng nghe để kịp thời xử lý những kiến nghị của người dân.

Đây chỉ là một trong số các nội dung được Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Theo Phó bí thư Thường trực Quận ủy Kiến An Phạm Văn Khanh, thực hiện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận ủy nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Trong 2 năm, Ban Thường vụ Quận ủy gợi ý kiểm điểm đối với 12 tập thể và 11 cá nhân về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Sau kiểm điểm, một số đồng chí lãnh đạo phòng, ban, ngành thuộc quận chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao được điều chuyển công tác khác. Ví dụ như điều chuyển Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất giữ chức Phó chủ tịch UBND phường Nam Sơn; điều chuyển và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất…

Xây dựng phong cách người đứng đầu

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Phạm Quang Phong, không chỉ nghiêm túc trong thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Quận ủy xác định khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) là đổi mới phong cách người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với người dân để tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, vướng mắc. Trong 2 năm, 10/10 phường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Cấp ủy Đảng từ quận đến cơ sở xây dựng, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, phong cách cán bộ, đảng viên. Mỗi cấp ủy Đảng lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể, mang tính chất đột phá, nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách của quận ước đạt hơn 262 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư tăng mạnh, công tác xây dựng Đảng được củng cố với 32/63 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh… Đồng thời qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tấm gương tiêu biểu tạo sức lan tỏa. Điển hình như mô hình: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Đảng bộ Trung tâm y tế quận; “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng bộ Công an quận; “Bơ gạo tình nghĩa” của Hội Nông dân quận…

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, chưa kịp thời, việc giám sát  thực hiện chỉ thị 05 chưa thường xuyên. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn lúng túng trong triển khai thực hiện, lựa chọn vấn đề trọng tâm. Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy xác định, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tiếp tục là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và thường xuyên. Trước mắt, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tập trung khắc phục những hạn chế, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa 11) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với đặc điểm công việc của ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Lan Nga – Báo Hải Phòng 11/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Kiến An tạo chuyển biến về trách nhiệm, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác