Print Thứ Sáu, 13/12/2019 09:41 Gốc

Ngày 12-12, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, xác dịnh phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Năm 2019, quận Hồng Bàng hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Đô thị quận tiếp tục khởi sắc, một số dự án chỉnh trang và phát triển đô thị hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo động lực phát triển đô thị và kinh tế quận. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện quyết liệt. Công tác bảo đảm an sinh xã hội đạt hiệu quả cao, toàn quận giảm 96 hộ nghèo, vượt 320% chỉ tiêu thành phố giao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân thực hiện có nền nếp, vượt chỉ tiêu về phát triển tổ chức Đảng doanh nghiệp ngoài nhà nước theo Nghị quyết 28- NQ/TU.

Năm 2020, Quận ủy Hồng Bàng xác định chủ đề là “Tăng cường kỷ cương-Đẩy mạnh phát triển đô thị”. Quận ủy chuẩn tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ 23 của quận; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cấp ủy, chính quyền; phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ; khai thác hiệu quả cao các nguồn thu; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Hồng Bàng: Xác định chủ đề năm 2020 là “Tăng cường kỷ cương – Đẩy mạnh phát triển đô thị”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác