Print Thứ Năm, 04/07/2019 09:16

Quận ủy Hồng Bàng vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.

Quận ủy Hồng Bàng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm

Quận ủy thực hiện có nề nếp, hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình công tác và yêu cầu đột xuất của Thành ủy về các công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân.

Đặc biệt, quận hoàn thành chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng theo Nghị quyết 28-NQ/TU của năm 2019. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả cao.

Nổi bật là tổng thu ngân sách đạt 68% mức kế hoạch năm, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 50,6%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 54,1%; giữ vững tốp đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, tốp đầu về học sinh giỏi. Bên cạnh đó, quận còn một số hạn chế như: tình trạng tái lấn chiếm đường hè còn tồn tại; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm.

Trong 6 tháng tới, Quận ủy Hồng Bàng tập trung xây dựng chương trình hành động, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 22, phấn đấu hoàn thành vượt mức  các chỉ tiêu đề ra; triển khai các công trình, hoạt động chào mừng đại hội; tập trung thu ngân sách, nhất là thu thuế ngoài quốc doanh.

HẢI HẬU

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Hồng Bàng: Triển khai các công trình, hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác