Print Thứ Sáu, 04/11/2022 20:55 Gốc

Chiều 4/11, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Quận ủy-HĐND-UBND quận đã nắm vững các nguyên tắc, quan điểm cơ bản, quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Cấp ủy và chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận báo cáo tại Hội nghị.

Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong khu vực phòng thủ. Công tác huấn luyện, diễn tập được quan tâm và đạt kết quả tốt. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố từng bước được nâng lên. Hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận ý kiến đóng góp, bổ sung làm rõ những kết quả đạt được của quận qua 10 năm thực hiện Nghị quyết; đi sâu, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện những năm tiếp theo.

Đồng chí Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại Hội nghị.

Thời gian tới, quận Hồng Bàng xác định mục tiêu đó là: Thường xuyên nắm vững nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị; ra sức xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc; ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, trong đó: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) “Về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, thông tư của các cấp về khu vực phòng thủ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới và Luật giáo dục quốc phòng và an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận trao Giấy khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Hồng Bàng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác