Print Thứ Hai, 10/07/2023 15:25 Gốc

Sáng 10/7, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2023 quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tuyên truyền, triển khai Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng Internet, mạng xã hội. Quy định có 6 nội dung cơ bản các cấp ủy, tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện, 7 nội dung cơ bản mỗi cán bộ, đảng viên cần chấp hành và 3 hành vi vi phạm cán bộ, đảng viên cần tránh.

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Thời gian qua đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên thường xuyên tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua ở địa phương, đồng thời chia sẻ trên mạng xã hội, Internet những việc hay, việc tốt, những gương điển hình trên mọi lĩnh vực. Nhiều cán bộ, đảng viên cũng đã chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, để thực hiện tốt Quy định này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Quy định; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn. Đối với cá nhân của mỗi đảng viên, cần phải tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện nêu gương; việc chấp hành quy định “những điều đảng viên không được làm”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quán triệt tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy tuyên truyền, triển khai Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, Quận ủy Hồng Bàng đã ban hành Kế hoạch để triển khai với 6 nhiệm vụ giải pháp.

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 7/2023, đồng chí Cao Thị Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị tuyên truyền nội dung Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó chú trọng tuyên truyền nội dung Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2023, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2023; kết quả thực hiện chủ đề năm 2023 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu-Thực hiện chuyển đổi số” của thành phố và “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách-Đẩy mạnh Chuyển đổi số-Chỉnh trang, phát triển đô thị văn minh, hiện đại” của quận. Tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm đang được thực hiện trên địa bàn quận. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 19 ngày 17/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Hồng Bàng quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tuyên truyền, triển khai Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác