Print Thứ Sáu, 09/06/2023 16:50 Gốc

Sáng 9/6, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6/2023 quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của quận và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, tác phẩm được kết cấu làm 3 phần: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Nội dung tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Cao Thị Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của quận; đồng thời định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Theo đó, tập trung tuyên truyền những nội dung quan trọng đã được thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại Hội nghị Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thường xuyên thông tin về diễn biến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tại kỳ họp. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội thành phố và quận tháng 7 tháng đầu năm; các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong 5 tháng cuối năm 2023. Tuyên truyền công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tuyển sinh năm học 2023-2024; công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em trong thời gian nghỉ hè trên địa bàn quận. Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận triển khai các nội dung liên quan tới Đại hội công đoàn quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Hồng Bàng: Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác