Print Thứ Năm, 07/12/2023 09:40 Gốc

Sáng 07/12, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục quy hoạch các chức danh lãnh đạo do Quận ủy quản lý (Theo Đề án số 02-ĐA/QU của Ban Thường vụ Quận ủy).

Tại lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục được nghe PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo truyền đạt 02 chuyên đề: Quản trị chất lượng giáo dục trong xây dựng trường học; Quản trị hiệu quả chuyển đổi số trong trường học.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.
PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo truyền đạt tại Lớp bồi dưỡng.
Đồng chí Lê Thị Vân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận phát biểu tại Lớp bồi dưỡng.

Nội dung học tập là các chuyên đề được lựa chọn tập trung vào những vấn đề mang tính thiết thực phù hợp với tình hình mới và yêu cầu cụ thể của thành phố, của quận về phát triển giáo dục đào tạo; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt các nhà trường.

Các nhà quản lý, các thầy cô giáo dự lớp bồi dưỡng.
Các nhà quản lý, các thầy cô giáo dự lớp bồi dưỡng.
Các nhà quản lý, các thầy cô giáo dự lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các nhà quản lý, các thầy cô giáo học hỏi, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng quản lý Nhà nước về giáo dục quản trị nhà trường để phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, giáo dục học sinh; cũng như thực hiện thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Hồng Bàng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục quy hoạch các chức danh lãnh đạo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác