Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:49

Ngày 13-9, Quận ủy Hải An tổ chức hội nghị triển khai 4 kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác cán bộ, cải cách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội… đến lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong toàn quận.

Quận ủy Hải An chỉ đạo các cơ quan, tổ chức Đảng, đơn vị và cán bộ, Đảng viên quán triệt nghiêm túc các nghị quyết Trung ương 7.


Tại hội nghị, Quận ủy Hải An triển khai kế hoạch số 103-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Kế hoạch số 104 thực hiện Nghị quyết số 27 -NQ/TƯ ngày 21-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chinh sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Kế hoạch số 105 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 23-5-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Kế hoạch số 106 thực hiện quyết định số 880-QĐ/TU ngày 5-4-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý tại quận Hải An. Căn cứ theo kế hoạch triển khai, Quận ủy Hải An chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đảng, đơn vị và cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc các nghị quyết Trung ương 7, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, đổi mới trong công tác cán bộ, tập trung cải cách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và lựa chọn thi tuyển một số vị trí gồm cấp trưởng, phó phòng, ban chuyên môn và hiệu trưởng, hiệu phó các trường học.

Mai Lâm – Báo Hải Phòng 13/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Hải An triển khai 4 kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12) và quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác