Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:47

Chiều 4-9, Quận ủy Dương Kinh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của BTV Quận ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Dương Kinh, Nguyễn Minh Phương đã triển khai tới gần 150 đảng viên, cán bộ chủ chốt các kế hoạch của BTV Quận ủy thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII về: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Kế hoạch số 52-KH/QU luân chuyển cán bộ lãnh đạo Quận ủy giai đoạn 2017-2020, kế hoạch số 53 thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý diện Quận ủy quản lý giai đoạn 2018-2019.

Căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của BTV Thành ủy, Quận ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa và chủ động triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình và điều kiện của quận, địa phương.

Quận ủy Dương Kinh dựa trên kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm.

Xuân Hạ – An ninh Hải Phòng 06/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Dương Kinh: Triển khai các kế hoạch, chương trình hành động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác