Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:13

Chiều 14/8, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng làm việc với Quận ủy Dương Kinh về tình hình thực hiện công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cùng dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Thành đoàn Hải Phòng.

Đảng bộ quận Dương Kinh hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (11 đảng bộ, 30 chi bộ cơ sở), với 2.555 đảng viên. Trong hơn 2 năm, Quận ủy đã mở 5 lớp nhận thức về Đảng cho 198 quần chúng ưu tú tham gia học tập và đã kết nạp được 179 đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phát triển đảng viên luôn được cấp ủy từ quận đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện theo đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên trên tinh thần CCHC trong Đảng, bảo đảm nguyên tắc của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác đảng viên; phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch của thành phố giao về công tác kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên mới.

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy cơ sở chưa chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; công tác đánh giá, phân loại đảng viên thời gian qua vẫn còn một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc, đảm bảo theo quy định và Hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; kết quả kết nạp đảng viên mới từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt thấp…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc


Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Quận ủy Dương Kinh đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác phát triển đảng viên. Tuy nhiên các nhiệm vụ, giải pháp Quận đưa ra chưa đủ mạnh nên kết quả thực hiện chưa đạt theo yêu cầu đề ra về chỉ tiêu phát triển đảng viên, vì vậy, Quận ủy cần có nhận thức, cách làm, sự quan tâm vào cuộc của Đảng bộ đến các ngành, đoàn thể, địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Quận ủy Dương Kinh trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nhất là các tổ chức chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên; làm tốt công tác tạo nguồn, tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; có giải pháp phát triển đảng viên để đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng chí chỉ đạo, phát triển đảng viên phải lấy chất lượng là chính, không chạy theo thành tích, chỉ tiêu; làm tốt công tác bảo vệ chính trị trước khi xem xét kết nạp đảng viên mới; tạo điều kiện, môi trường để quần chúng rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, bảo đảm kết nạp đảng viên tốt, chất lượng, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Quận ủy Dương Kinh cần rà soát tình hình quần chúng, nhất là nơi có đông quần chúng; phân công Ủy viên Thường vụ phụ trách công tác này, dự các hoạt động kết nạp đảng, lớp bồi dưỡng nhận thức; đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào tiêu chí thi đua, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp, xác định trách nhiệm cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các ban đảng, tổ chức chính trị, đoàn thể trong công tác phát triển đảng viên. Các tổ chức đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Trung ương về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác phát triển đảng…

Hoàng Tùng – Cổng TTĐT thành phố 14/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Dương Kinh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác