Print Thứ Ba, 08/10/2019 15:42

Chiều 7-10, Quận uỷ Dương Kinh tổ chức sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Từ đầu năm đến nay, Quận uỷ Dương Kinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm của thành phố.

Kinh tế – xã hội quận duy trì được ổn định và tăng trưởng; một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ (giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 17,09%; giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ tăng 19,03%; giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng 1,62%).

Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tích cực, đạt 82,24% kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện kịp thời, mở rộng đối tượng được thụ hưởng.

Tình hình ANCT, TTATXH được duy trì ổn định; công tác đảm bảo ATGT, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn quận tiếp tục được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được đổi mới, tăng cường và triển khai toàn diện các nhiệm vụ.

Trong 3 tháng cuối năm, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Dương Kinh đưa ra các giải pháp, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu đạt thấp, còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 mà Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đề ra.

Các công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng nhân dân; nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh – quốc phòng tiếp tục được tập trung cao…

Xuân Hạ

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Dương Kinh: Tập trung cao hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác