Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:39

Sáng 10-5, Quận ủy Dương Kinh tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH TƯ, khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.


Bí thư Quận ủy Dương Kinh Bùi Quang Hải phát biểu tại hội nghị

Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh và các cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH TƯ, khóa X.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai thực hiện có hiệu quả, các cấp ủy đã tích cực tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được coi trọng, chất lượng được nâng lên. Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức Đảng.

Công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Đội ngũ cán bộ công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiêp vụ, đáp ứng nhiệm vụ được giao…

Để thực hiện tốt việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh tiếp tục quán triệt học tập, triển khai thực hiện tốt các Nghị  quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ thành phố và Đảng bộ quận. Kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đi đôi với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…

Xuân Hạ – An ninh Hải Phòng 11/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận ủy Dương Kinh: Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác